Treningi karate w Uścimowie i Włodawie

W ramach szkolenia dzieci w Karate Kyokushin, we wtorki i czwartki prowadzimy zajęcia w Szkole Podstawowej w Uścimowie Starym natomiast w poniedziałki, środy i piątki prowadzimy zajęcia w MOSiRze przy ul. Szkolnej 4 we Włodawie.

Zajęcia w okresie 04.09 – 30.11.2023 są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem Fundacja Orły Sportu.
Dla dzieci prowadzone są treningi karate obejmujące szkolenie z technik ręcznych – zbić i uderzeń, technik nożnych – kopnięć i podcięć, taktyki walki, nauki układów formalnych – kata.
Głównym celem szkolenia jest upowszechnianie aktywności fizycznej uczestników, zapewnienie atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, kształtowanie zdrowego stylu życia, wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, upowszechnianie dobrych praktyk, promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, aktywizacja sportowa dzieci, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem Fundacja Orły Sportu.