Sensei LKKK

6 dan – shihan Jacek Czerniec

6 dan – shihan Jacek Czerniec

4 dan – sensei: Leszek Gierszon, Izabela Czerniec, Grzegorz Sawczuk

3 dan – sensei: Dariusz Rycek, Janusz Piekarz, Dominik Michalczuk, Tomasz Kleczkowski, Mateusz Koczmara, Mariusz Szwed, Robert Wszelaki, Ryszard Dżaman

2 dan

pierwszy rząd sensei: Jan Piotrowski, Marek Jezierski, Marek Kozieł, Krzysztof Słoma, Tomasz Waryszak, Marcin Orzechowski, Roman Wojciechowski, Sebastian Olszak

2 dan

drugi rząd sensei: Piotr Grabarczyk, Karol Szewczyk, Bartłomiej Tyzo, Katarzyna Daniluk, Konrad Kozłowski, Maria Jasko, Anna Zgnilec

1 dan

pierwszy rząd – sensei: Grzegorz Walczak, Jacek Walczak, Krystyna Olszak, Mariusz Olszak, Marek Lenart, Paweł Kurzępa, Tomasz Kisiel, Mieczysław Boryca

1 dan

drugi rząd – sensei:  , Anna Bilik, Dariusz Chojnacki, Michał Gałan, Andrzej Walczak, Cezary Drobiazg, Wojciech Wlaźlik, Robert Suszko

1 dan

trzeci rząd – sensei:  Daniel Czerniec, Magdalena Mazurek, Bogusław Tetiurka, Beata Sawczuk, Iwona Depa, Zbigniew Stępniewski, Jerzy Kaliszuk