Ogólnopolskie Zgrupowanie Kumite i Kata – Jabłonna 23-25.08.2023

W dniach 23-25.08.2023 w Dworku Jabłonna odbyło się Ogólnopolskie Zgrupowanie Kumite i Kata.
W wyjątkowej scenerii dworku na świeżym powietrzu oraz w sali wyposażonej w matę trenowało 130 uczestników.
Treningi prowadzili Shihan Jacek Czerniec oraz sensei Izabela Czerniec, przekazując swoją wiedzę jak również aktualne ciekawostki treningowe poznane na IKO Poland Summer Camp, który w sierpniu odbył się w Lublinie.

Zgrupowanie było doskonałą okazją promowania zdrowego stylu życia, wyrównania szans w dostępie do aktywności fizycznej oraz aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
Uczestnicy spędzili wolny czas w atrakcyjnej formie zachęcającej do stosowania dobrych praktyk prozdrowotnych w formie dalszego uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem krajowym Fundacja Orły Sportu.