Treningi karate w Głębokiem i Urszulinie

W ramach szkolenia dzieci w Karate Kyokushin, we wtorki i czwartki o godz. 15.30 prowadzimy zajęcia w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 24 w Urszulinie, a także w Szkole Podstawowej nr 1 w Głębokiem we wtorki i czwartki o godz. 17.30.

Zajęcia w okresie 05.09 – 30.11.2023 są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem Fundacja Orły Sportu.
Dla dzieci prowadzone są treningi karate obejmujące szkolenie z technik ręcznych – zbić i uderzeń, technik nożnych – kopnięć i podcięć, taktyki walki, nauki układów formalnych – kata.
Głównym celem szkolenia jest upowszechnianie aktywności fizycznej uczestników, zapewnienie atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, kształtowanie zdrowego stylu życia, wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, upowszechnianie dobrych praktyk, promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, aktywizacja sportowa dzieci, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem Fundacja Orły Sportu.