Zapraszamy na wakacyjne zgrupowanie – Jabłonna 2023

W dniach 23-25.08.2023 w Dworku Jabłonna odbędzie się Ogólnopolskie Zgrupowanie Kumite i Kata dla 130 uczestników.
Zgrupowanie przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia, wyrównania szans w dostępie do aktywności fizycznej oraz aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
Uczestnicy spędzą czas w formie zachęcającej do stosowania dobrych praktyk prozdrowotnych w formie dalszego uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

Zgrupowanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, a operatorem krajowym Fundacja Orły Sportu.