Ogólnopolskie Zgrupowanie Kumite i Kata – Lublin 10-12.08.2023

W dniach 10-12.08.2023 r. w obiektach KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie, odbyło się Ogólnopolskie Szkolenie Kyokushin Karate IKO, zorganizowane przez Lubelski Klub Karate Kyokushin przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem krajowym Fundacja Orły Sportu. W imprezie wzięło udział 50 uczestników w wieku 11-18 lat z całej Polski.
Głównym celem szkolenia było zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, spędzenie czasu wolnego w atrakcyjnej formie zachęcającej do stosowania dobrych praktyk prozdrowotnych w formie dalszego uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem krajowym Fundacja Orły Sportu.