International Online Kata Championships – Tokyo 24.06-30.07.2021 r.

Podczas odbywających się w Tokyo International Online Kata Championships zawodnicy naszego klubu nie awansowali z eliminacji.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin.