XXXVIII Obóz letni z programem profilaktycznym „Zanim spróbujesz” – Bukowina Tatrzańska 26.06-05.07.2022

Po raz kolejny gościny podczas obozu letniego w dniach 26.06-05.07.2022 użyczył nam Górski Ośrodek Wypoczynkowy Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej. Pogoda
dopisywała i mogliśmy zrealizować zaplanowany program zarówno szkoleniowy, wypoczynkowy jak i profilaktyczny.

Program treningowy dla dzieci i starszych został wyraźnie zróżnicowany. Dla młodszych karateka ogólnorozwojowe i techniczne treningi uzupełniane były grami, zabawami i turniejami sportowymi. Starsi karatecy, dla których program treningowy zakładał od dwóch do czterech treningów dziennie dał szansę doskonalenia technicznych aspektów kihon geiko, ido geiko oraz kata. Treningi techniki i taktyki walki, kumite, bunkai oraz treningi z wykorzystaniem tarcz pomagały zrozumieć i wykorzystać doskonalone elementy w praktyce.
Dzieci i młodzież korzystały z wędrówek górskimi szlakami. Uczestnicy korzystali również z dobrodziejstw basenu w ośrodku. Nie zabrakło zabaw terenowych, gier i turniejów sportowych, dyskotek i ognisk.
Obóz zakończył się egzaminem na stopnie kyu.
W trakcie obozu 55-ro dzieci i młodzieży z Lublina uczestniczyło w zajęciach z profilaktyki uzależnień „Zanim spróbujesz”.
„Realizację powierzonego działania sfinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Naromanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023”
Serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Osu !