Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023-2025

W ramach Rządowego Programu „Klub” – edycja 2023-2025, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a operatorem Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, dwa razy w tygodniu, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Lubelskiej 80 w Markuszowie dla 14 dzieci prowadzone są treningi karate obejmujące szkolenie z technik ręcznych – zbić i uderzeń, technik nożnych – kopnięć i podcięć, taktyki walki, nauki układów formalnych – kata.