Ogólnopolskie Szkolenie Kyokushin Karate IKO – Lublin 11-14.08.2022

W dniach11-14.08.2022 r. w obiektach KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie, odbyło się Ogólnopolskie Szkolenie Kyokushin Karate IKO. W imprezie wzięło udział 150osób w różnym wieku z całej Polski.
Treningi karate zostały przeprowadzone z podziałem na dwie grupy wiekowe – dzieci i młodzież oraz dorośli i seniorzy. Głównym celem szkolenia było zwiększenie aktywności fizycznej uczestników, zapewnione zostało atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, kształtowanie zdrowego stylu życia, nastąpiło pobudzenie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie dobrych praktyk, promowanie sportu i aktywności fizycznej dla wszystkich środowisk i grup społecznych.

Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w prelekcji o charakterze patriotycznym o sierżancie Józefie Franczaku pseudonim „Lalek” i o więzieniu na Zamku Lubelskim oraz prelekcji z profilaktyki uzależnień wg programu „Zanim spróbujesz”, która miała na celu uświadomienie i próbę przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, wykluczeniu społecznemu oraz działaniu przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Zadanie przyczyniło się również do niwelowania różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz do rozwiązania problemu związanego z dostępem do najnowszych metod treningowych , ze spadkiem kondycji i zainteresowaniem kontynuacją zajęć treningowych po wakacjach. Impreza zapewniła aktywne i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów, promowanie sportu i aktywności fizycznej, wzmocnienie postaw patriotycznych oraz prozdrowotnych. Odbyła się podczas IKO SummerCamp. Wzięły w niej udział zarówno osoby czynnie trenujące karate, jak i chcące spróbować swoich sił w kumite.

Zadanie:
„Upowszechnianie kyokushin karate w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych podczas Ogólnopolskiego Szkolenia Kyokushin Karate IKO” zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu: „Sport dla wszystkich”