Odświezona grafika z Sensei LKKK

6 dan – shihan Jacek Czerniec

4 dan – sensei: Leszek Gierszon, Izabela Czerniec, Grzegorz Sawczuk

3 dan – sensei: Dariusz Rycek, Janusz Piekarz, Dominik Michalczuk, Tomasz Kleczkowski

2 dan

pierwszy rząd sensei: Jan Piotrowski, Marek Jezierski, Marek Kozieł, Krzysztof Słoma, Mateusz Koczmara, Tomasz Waryszak, Marcin Orzechowski

2 dan

drugi rząd sensei: Roman Wojciechowski, Sebastian Olszak, Mariusz Szwed, Piotr Grabarczyk, Karol Szewczyk, Bartłomiej Tyzo

2 dan

Trzeci rząd sensei: Robert Wszelaki, Katarzyna Daniluk, Konrad Kozłowski, Maria Jasko, Ryszard Dżaman, Anna Zgnilec

1 dan

pierwszy rząd – sensei: Grzegorz Walczak, Jacek Walczak, Krystyna Olszak, Mariusz Olszak, Marek Lenart, Paweł Kurzępa, Tomasz Kisiel, Mieczysław Boryca

1 dan

drugi rząd – sensei:  , Anna Bilik, Dariusz Chojnacki, Michał Gałan, Andrzej Walczak, Cezary Drobiazg, Wojciech Wlaźlik, Robert Suszko

1 dan

trzeci rząd – sensei:  Daniel Czerniec, Magdalena Mazurek, Bogusław Tetiurka, Beata Chruścińska, Iwona Depa, Zbigniew Stępniewski, Jerzy Kaliszuk