Kurs instruktora sportu karate, LKKK 24.09 – 01.10.2017

Kurs instruktora sportu karate
uprawniający do ubiegania się o licencję instruktora Polskiego Związku Karate
Termin: 24.09 – 01.10.2017 r.
Miejsce: Lublin ul. B. Głowackiego 35 (siedziba Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin)
Rejestracja w niedzielę 24.09.2017 r. w godz. 13.00 – 16.00 w biurze LKKK (Lublin ul. B. Głowackiego 35)

Koszty:
– uczestnictwa w kursie wynosi 1500,00 zł
– wyżywienia (obiady i kolacje) i zakwaterowania 570,00 zł

Zgłoszenia można wysyłać do dnia 12.09.2017! na adres jczerniec@gmail.com
Kurs zostanie przeprowadzony przy zgłoszeniu min. 20 osób
Rezerwacja miejsca następuje poprzez przesłanie pocztą kompletnie wypełnionej deklaracji uczestnika oraz dwóch fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i wpłacenie zaliczki w wysokości 200,00 zł

Wpłaty pozostałej części należności (1300,00 zł koszt uczestnictwa + 570,00 zł koszt wyżywienia i zakwaterowania) należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu tj. 24.09.2017 r.

Numer konta organizatora: BS w Wisznicach I Oddział w Lublinie 14 8055 0006 0400 3685 2004 0001

Niezbędne rzeczy: przybory do notowania, dwie karate-gi, ochraniacze, dresy i obuwie do treningu w terenie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie stopnia szkoleniowego min. 3 kyu oraz dostarczenie poniższych dokumentów:
– potwierdzone pieczątką oraz podpisem kierownika macierzystego klubu, pisemne zgłoszenie kandydata poprzez przesłanie pocztą „Deklaracji uczestnika”
– kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana)
– dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5cm podpisane na odwrocie

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jczerniec@gmail.com

Informacji o kursie udziela shihan Jacek Czerniec tel. 602 757 003

OSU !

Załączniki do pobrania:

Informacja-ogólna-instruktor.pdf

Deklaracja-uczestnika-instruktor.doc