Kurs instruktora sportu 2013/2014

Kurs instruktora sportu karate

uprawniający do ubiegania się o licencję instruktora
Polskiego Związku Karate

Termin:
I sesja  –  09 – 16.11.2013 r.
II sesja –  08 – 15.02.2014 r.

Miejsce: Jabłonna k / Lublina, Dworek Jabłonna
Rejestracja w sobotę 09.11.2013 r. w godz. 13.00 – 18.00 w Dworku Jabłonna

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1600,00 zł

Koszt wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia I sesji: 500,00 zł
Koszt wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia II sesji: 500,00 zł

Rezerwacja miejsca następuje poprzez przesłanie  Ankiety uczestnika
i wpłacenie zaliczki w wysokości 200,00 zł
Wpłaty pozostałej części należności (1600,00 zł  koszt uczestnictwa + 500,00 zł koszt wyżywienia, zakwaterowania I sesji) należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia I sesji kursu tj. 09.11.2013 r.
Opłaty za wyżywienie, zakwaterowanie II sesji (500,00 zł) należy dokonać  najpóźniej w dniu rozpoczęcia II sesji kursu tj. 08.02.2014 r.

Numer konta organizatora: BOŚ S.A. O/Lublin 89 1540 1144 2015 6414 9499 0001

Niezbędne rzeczy: dwie karate-gi, ochraniacze, dresy i obuwie do treningu na dworze,  przybory do notowania, strój kąpielowy.

Kryteria kwalifikacyjne:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie stopnia szkoleniowego min. 3 kyu oraz dostarczenie do organizatora w dniu rozpoczęcia kursu poniższych dokumentów:
1. Ankieta uczestnika kursu (wypełnioną ankietę należy wcześniej przesłać mailem do organizatora w celu rezerwacji miejsca)
2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem (np: przez macierzystą szkołę, w zakładzie pracy lub u organizatora kursu po okazaniu oryginałów) kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana)
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne 3,5 x 4,5 cm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem)
4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs

Zgłoszenia (ankietę uczestnika) prosimy przesyłać na adres e-mail: jczerniec@gmail.com

Informacji o kursie udziela shihan Jacek Czerniec tel. 665 990 345 lub 602 757 003

OSU !

—————————————————————————————————————–

Organizator Kursu Instruktorów Karate:
Lubelski Klub Karate Kyokushin
ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin Tel./fax 81/533-24-46, 665 990 344,  email: kyokushinlublin@wp.pl
Numer konta: BOŚ S.A. O/Lublin 89 1540 1144 2015 6414 9499 0001