Dyplom uznania dla Shihan Jacka Czernieca

W dniu 14 grudnia 2017r. Shihan Jacek Czerniec został uhonorowany
przez Zarząd Województwa Lubelskiego Dyplomem uznania za szczególny wkład
w rozwój sportu w regionie lubelskim.