Program „Klub” – Abramów

W ramach Programu „Klub” edycja 2022, finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a Operatorem Krajowym KZLZS, dwa razy w tygodniu, w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Abramowie dla 23 dzieci prowadzone są treningi karate obejmujące szkolenie z technik ręcznych – zbić i uderzeń, technik nożnych – kopnięć i podcięć, taktyki walki, nauki układów formalnych – kata.

Ministerialne wsparcie finansowe umożliwiło również zakup tarcz treningowych i kasków ochronnych dla uczestników zadania.
Trenujący wzięli udział w teście sprawnościowym, którego wyniki zostaną wprowadzone do elektronicznej bazy danych NBT– Narodowa Baza Talentów
https://narodowabazatalentow.pl .