Program „Klub” 2020

W 2020 roku wspólnie z Ministerstwem Sportu realizujemy Program „Klub” 2020. Wsparciem w ramach Programu zostało objętych 17 zawodników karate kyokushin w wieku 8-17 lat, trenujących w sekcji we Włodawie, podzielonych ze względu na sytuację epidemiczną na dwie grupy treningowe. Zajęcia będą prowadzone od 01.09 do 15.11.2020 r. (20 godzin dla każdej grupy). Dwie grupy treningowe karate kyokushin miały zajęcia dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej. Treningi odbywały w hali sportowej MOSiR we Włodawie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. Klub przygotowany był również na prowadzenie szkolenia, które mogło odbywać się interaktywnie na platformie internetowej ZOOM – w prowadzeniu takich zajęć Klub ma bardzo duże doświadczenie. Prowadzone było szkolenie z: technik ręcznych zbić i uderzeń, technik nożnych – kopnięć i podcięć, taktyki walki, nauki układów formalnych – kata w zakresie 10-6 kyu w celu przygotowania  uczestników szkolenia do udziału we współzawodnictwie sportowym. Zawodnicy zostali przygotowani do zdawania egzaminów teoretyczno-sprawnościowych na stopnie szkoleniowe kyu – jako monitoring wzrostu poziomu umiejętności techniczno-taktycznych. Przeprowadzony został test sprawnościowy, a wyniki zostały wprowadzone do elektronicznej bazy danych NBT. Zajęcia są finansowane ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.